Automatický systém míchání a provzdušňování kejdy

LINTON & ROBINSON ENVIROMENTAL LTD, specialista na manipulaci s kejdou v zemědělství, představuje ASBS- Automatický systém na provzdušněnou kejdu- jednoduchou, cenově výhodnou a energeticky úspornou metodu pro zajištění standardní konzistence a zlepšení kvality uložené kejdy. ASBS je na zakázku vyrobený provzdušňovací systém, který vhání vzduch přes rozvody upevněné na dně jímky. Vzduch je přiváděn z kompresoru prostřednictvím řady ventilů a rozdělovačů tak, aby bylo zajištěno postupné promíchání. Systém pracuje po předem zvolenou dobu jednou za dvanáct hodin. ASBS se od stávajících systému liší tím, že firma Element Consultants Ltd na zakázku vytvořila softwarový program, který zajišťuje optimální funkci systému pro jakoukoli jímku nebo kombinaci jímek, na základě hustoty kejdy. Řídící program umožňuje pozdější bezproblémové rozšíření. Optimální promíchání je dosaženo pomocí postupného míchání. Ke zlepšení kvality kejdy dochází díky povzbuzení aerobního rozkladu přívodem vzduchu. Prokázalo se, že provzdušněním se sníží zápach kejdy, emise sirovodíku a zajistí se jednotný obsah živin, vytvoří se jednotná konzistence s nízkou hladinou rozpustných dusičnanů. Při správném míchání a následné aplikaci na pozemcích se prokázalo, že hodnota živin v kejdě se rovná £ 8,059 na metr krychlový za chemická hnojiva při cenách z roku 2008.

Při správném zacházení a použití nahradil obsah jímky o rozměru 40mx 20mx 3m chemická hnojiva v částce £19703 při cenách ze srpna 2008.

Systém má následující komponenty: řidící jednotka, kompresor, potrubí a elektromagnety, rozvody a
provzdušňovací trysky. Pod hladinou kejdy nejsou žádné mechanické části.

Systémy instalují proškolení pracovníci a zahrnuje podpůrný servis, který je poskytován naší sítí distributorů. Tento systém byl vyvinut s ohledem na činnost v zemědělství a zlepšení životního prostředí. Kvůli všem výhodám, které přináší, je systém provzdušňování kejdy nutností!

Mezi výhody patří:
• Stimuluje silnou aerobní mikrobiální činnost & významně redukuje anaerobní bakterie jako je e-coli
• Kejda se stane a zůstane zkapalněnou a sníží se výskyt much
• Výrazně snižuje produkci amoniaku a škodlivých zápachů
• Zlepšuje okolní ovzduší a hygienu
• Snižuje hladinu dusičnanů a dusitanů a produkuje vysoce kvalitní tekuté hnojivo bohaté na dusík
• Možnost plné automatizace přizpůsobuje časy cyklů v závislosti na hladině kejdy v jímce
Lepší hygiena: vysoké hladiny kyslíku podporují zdravé klima v hnoji a kejdě, se snížením patogenů jako jsou e-coli, salmonely, enterokoky a koliformní bakterie
• změna a snížení zápachu, takže jsou amoniak a další plyny méně štiplavé
• zlepšuje čas rozkladu až o 40%
• pokles hladiny kovů a jiných znečišťujících látek
• se živinami zachází tak, že nedochází k jejím ztrátám v podobě plynů nebo k jejím vymytí, jsou stále pevné a po jejich aplikaci na pole zlepšují růst rostlin a obilí

Výhody systemu míchání a provzdušňování kejdy:

  • NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY - Kompresor může běžet na krátkou dobu mimo energetickou špičku .
  • TRVALÁ KONZISTENCE - Udržuje kejdu v polotekutém stavu bez ohledu na dobu uskladnění. Poslední odběr má stejně jednotnou konzistenci jako první, se stejným rozložením živin v kejdě.
  • SNÍŽENÍ ZÁPACHU - Bylo zjištěno, že při skladování a aplikaci kejdy dochází k výraznému omezení zápachu
  • NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU - Bez koroze. Zcela utěsněný systém. Vyžaduje pouze běžnou údržbu. Poskytujeme servisní smlouvu.
  • SNÍŽENÍ HLUKU - Kompresor je uzavřen v odhlučněné skříni.
  • PLNĚ AUTOMATICKÝ - Časy jednotlivých cyklů lze nastavit podle potřeby. Pokud je součástí systému více než jedna jímka, dá se cyklus přesměrovat podle potřeby jednotlivých jímek.
  • ROŠTOVÉ USTÁJENÍ - Při míchání můžou zvířata zůstat ve stáji, protože během míchání nedochází k narušení stájového prostředí .